Despre NOI…femei si barbati

   Ai zice c? noi, oamenii suntem f?cu?i unul pentru altul, “îngeri cu o singur? arip? care doar împreun? pot s? zboare”? Ai zice c? unicul nostru scop pe lume e s? ne c?ut?m jum?tatea, geam?nul de suflet, cel cu care ne armoniz?m ?i reu?im s? tr?im într-un echilibru perfect pân? la adânci b?trâne?i? Ai zice c? dac? vrem cu adev?rat reu?im s? g?sim limba comun?, aceea în care în?elegem, chiar ?i pe nerostite, tot ce e de în?eles?
   Câte c?r?ri nu am str?bate, câte ierni nu am a?tepta dac? ni s-ar putea garanta c? într-adev?r, la cap?tul a?tept?rii vom g?si pacea ?i lini?tea dup? care tânjim sau dimpotriv?, muzica din care ne putem trage seva pentru fiecare zi.
  Adev?rul este îns? altul. Dincolo de zilele îndr?gostirii, când ne închipuim c? am ajuns la liman, când ne trezim goi între zidurile pe care singuri ni le-am ridicat, când nu ne mai recunoa?tem în refrenele de la radio, când nu ne mai emo?ioneaz? ci ne calc? pe nervi toate micile am?nunte care ne f?ceau unici… De-abia de-acolo începem greul, un nou r?zboi, o alt? c?l?torie, dinspre noi – ca jum?tatea de inim? ce bate la unison cu a celuilalt, înapoi spre eu-l pe care l-am r?t?cit, care s-a dizolvat în umorile de cuplu, fie ele lacrimi de bucurie sau de furie, transpira?ia disconfortului sau dimpotriv?, cea a pl?cerii la îndemân?, transformat? în drept conjugal sau chiar datorie impus?.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X